от  в Винг Чун

Дискусия с Цуй Шун Тинг и Вонг Шун Люн

от Рей Ван Раамсдонк

„Самоотбраната е само илюзия, тъмен плащ под който се крие остра като бръснач кама, чакаща да бъде забита в първата по-непредпазлива жертва.
Който твърди, че което и да било съвременно оръжие, независимо дали и ядрена ракета или ‘.38 специален’ е създадено за самозащита би трябвало да се погледне по-внимателно в огледалото. Той или е лъжец или се опитва да заблуди себе си.
Уин Чун Кунг-фу е едно усъвършенствано оръжие – нищо повече. То е науката за битката, чийто смисъл е тоталното елиминиране на противника. То е пряко, ефикасно и смъртоносно. Ако смятате да учите самоотбрана – не учете Уин Чун. Би било по-добре за вас да усъвършенствате изкуството да бъдете невидими.“
– Вонг Шун Люн

На 20.09.1990 имахме честта да се срещнем с майстор Вонг и майстор Цуй Шун Тинг от Хонг Конг. Майстор Цуй Шун Тинг е бил третият от по-късните официални ученици на грандмайстор Ип Ман в Хонг Конг, а майстор Вонг е може би най-известният боец от стила Уин Чун в ранните ’50. Брус Лии се е обучавал при Ип Ман, но основно Вонг е бил този, който го е научил на Уин Чун.

Ивет Вонг покани двамата майстори да посетят град Виктория за празниците като ги уговори и да проведат двучасов семинар. По време на техния престой тя имаше многократна възможност да осветли различни аспекти на Уин Чун. Надяваме се, че тези аспекти ще са полезни за съвременните практикуващи в техния Уин Чун. Като препрочитам отново тези основни положения оставам възхитен от това колко много неща успяха да кажат тези двама майстори в един толкова кратък семинар. Разделите по-долу са на база превода на Ивет Вонг от кантонски китайски, който Майстор Вонг използва. Това означава, че може би не винаги сме успявали да уловим истинския смисъл на това, което той казваше.

Сиу Лим Тау

Първата форма е като азбуката. Тя позволява да конструираме думи и изречения. Без нея не може да се направи нищо. Това е самата основа на Уин Чун изкуството. Корените на много от концепциите в следващите форми са пуснати още в първата форма. Например Джип Сау /улавяща ръка/ във втора форма е комбинация от Джат Сау /изхвърляща ръка/ и Ток Сау /повдигаща се длан, движението изпълнявано след Бонг Сау/ от първата форма.

Неутралната Уин Чун позиция е с ходила навътре, за да има стабилна конструкция, подобно на тринога за камера или пирамида. Триъгълната структура е най-стабилната от всички структури. Всяка друга е по-податлива. Също така ако сте уморени, друга позиция би причинила падането ви на пода. Уин Чун позицията ще ви държи изправен, поради триъгълната си характеристика. Кръстосването на ръцете долу и горе в началото на първата форма определя мястото на вашата средна линия. Ако си представите права хоризонтална линия и използвате пергел, за да отбележите кръстче над и под тази линия, свързвайки двете точки вие ще получите вашата вертикална централна линия. Тази линия пресича хоризонталната такава. Всички действия в Уин Чун се осъществяват през централната линия.

Кръстосването на ръцете долу и горе не изглежда да има някакъв очевидно полезен смисъл, тъй като действието е много просто. Но ако изпълните това движение правилно ще имате точната структура и употреба на силата, за прилагането на Тан Сау и защита от удар. Например, никой от силните физически ученици на семинара не можа да предотврати вдигането на Тан Сау нагоре от Майстор Чуи Шун Тинг. С Тан Сау той би могъл да разбалансира всеки. С Фук Сау и Бонг Сау той би могъл да направи същото. Когато някой подаваше тежък удар към Майстор Цуй Шун Тинг, той прилагаше без усилие Тан Сау от позиция с кръстосани ръце, като директно отбиваше силата на нападеля от себе си. Човекът оставаше истински шокиран от експлозивната мощ. /Забележка: не интерпретирайте това, като твърдение на Майстор Цуй Шун Тинг, че подкрепя грубата сила. Той единствено демострираше здравината на правилната позиция/

Ако ударите през централната линия, когато сте с лице към опонента всичката ви сила ще отиде в централната му линия и няма да се отклони на едната или другата страна. По този начин той ще усети пълното въздействие на вашия удар.

Ударът в първата форма се прави с действие от китката и лакът надолу. По този начин използваме земята като опора. Това е давало на „едноинчовия“ удар на Брус Лии голяма сила. Ако изнесете лакъта навън това завърта тялото ви и земята вече не помага при нанасянето на удар. Същото е валидно и за ъперкът удара във втората форма. Ако лакътят е навън при нанасянето на ъперкът, част от силата ще се загуби. В повечето движения би трябвало да анализирате линията на вашата сила вместо да се стремите да я увеличавате. Ако например удряте с вдигнато нагоре рамо, силата преминава през вашия юмрук и ръка, за да излезе през рамото. Такъв удар е много по-слаб от случая когато силата ви идва през земята.

Хюн Сау или въртенето от китката ще тренира вашата китка така, че тя да има необходимата сила за удар. Също така това помага на китката да не се изкривява при удар, което би я наранило. Въртящата ръка също се използва за промяна на вашата позиция спрямо тази на опонента, ако сте допуснали грешка. Например, ако вашият опонент удря с дясната ръка и вие сте изпълнили високо Тан Сау също с дясната ръка, вашата глава е открита за неговия ляв удар. Със завъртане на края на ръката можете да промените вашата позиция така, че да не оставате открити.

Изкуството Уин Чун е характерно с икономичността си. Ако сме направили грешка как можеме да възстановим позициите си? Например ако някой удря с дясна ръка и вие използвате ляво Бонг Сау това е добро Бонг Сау, защото тогава не се притеснявате за другата ръка на опонента. Но ако използвате дясно Бонг Сау срещу десен удар, вашата глава и областта в долната част на ребрата остават изложени на левия удар на опонента. Сега представете си, че идва нисък ляв удар. Можете да използвате преместване на дясно с дясна ръка горе и лява в ниско Ган Сау, за да възстановите вашата позиция. По същия начин, ако опонентът удря горе с лява ръка и вие използвате ляво високо Ган Сау, вашата страна и глава са открити за десен удар. Можете да използвате преместване и лява ръка в Кун Сау /дясно долно Бонг и ляво Горно Тан Сау/, за да възстановите вашата позиция.

Майстор Цуй Шун Тинг използва Тан Сау, Бонг и Фук Сау структурите, за да се справя ефективно с всички видове сила. Не бихте могли да преместите ръката му, но не бихте могли също да му попречите той да премести вашата.

Когато играете първа форма отпуснете се и оставете силата ви да излиза естествено. Понякога можете да прилагате малко сила, но понякога е добре да използвате и много голяма сила. Първа форма ви показва как тази сила може да бъде използвана най-добре.

Странично Ган Сау може да се използва ако опонента сграбчи китката и лакътя ви. В този случай може просто да се използва Ган Сау и удар с рамо, за да се освободим от захвата и да контраатакуваме.

Дори и ако ръката ви е извита зад гърба можете да се измъкнете с минимум сила чрез изпъване на ръката и обръщане на китката по начин, подобен на хвърлянията с изправена ръка в Айкидо или Тай-Чи Чуан, за да се освободите. Трябва да прилагате техниката правилно така, че да бъде използвана малко сила.

Ударът назад в първата форма би могъл да се тълкува като удар или сграбчване в слабините. Той не е често използван. Но ако някой ви хване здраво изотзад, придвижвате ръцете близо покрай тялото и ги плъзгате назад. Това може да накара вашия опонент, все още държейки ви да се опита да отдалечи слабините си от вашата атака. Това ще ви даде известно пространство за маневриране и възможност да приложите друга техника.

Вдигането на лакътя и разсичането настрани би трябвало да се изпълнява по най-естествен начин. След отпуснатото разгъване на ръката, ако някой бута вашия лакът, ще бъде изваден от равновесие.

В частта Кун Сау на първа форма, Майстор Цуй Шун Тинг отвежда своята длан назад отстрани на тялото с пръсти сочещи нагоре. Той използва това в случай, че ръката му е натискана към центъра, за да отклони силата на опонента встрани.

Долната длан от първата форма е давана по различен начин от различните ученици от първото поколение. Майстор Вонг и Майстор Цуй казаха, че някои го правели по този начин, т.е. така е било преподадено, но ние много повече предпочитаме съществуващото разнообразие. Оригиналната версия на ниското движение на дланта в първа форма е, че Тан Сау отива навън следвано от Чум Сау, последвано от завъртаща се ръка, последвана от нисък удар с длан, след това сграбчваща ръка, последвана от избутване назад на юмрука. Във версията на Майстор Вонг Тан Сау е последвано от Ган Сау, което е последвано от Тан Сау, следвано от Хуен Сау, последвано от нисък удар с длан, последвано от сграбчваща ръка и тогава избутване на юмрука.

Някои хора мислят, че закачането на ръката в първа форма е за освобождаване при здраво хващане на китката, но това не сработва. Основната идея е, ако ви контролират, дори при лакътя, да използвате това действие, за да завоювате отново позицията си.

Трета форма: Идеите за повторно завоюване на централната линия на Уанг Киу реално не противоречат на идеите на Вонг Шунг Люн за необичайните ситуации или на идеите на Агустин Фонг за спешните ситуации.

Чъм Кю

Ако ударите някого с ляв удар и той използва дясно Бонг Сау можете да натиснете неговото Бонг Сау надолу с дясната си ръка, да го извадите от равновесие и тогава да го ударите с лявата ръка. Ако задната ръка е в една линия с китката, тогава опонента няма защита и бива повален долу. Той може да се коригира чрез странично Пак Сау. Но ако неговата задна ръка е близо към рамото тогава естествено ще блокира идващия удар.

Също така, ако У Сау /задната ръка/ е в центъра, както го правим ние, тогава ударът може да дойде и от двете му страни. Но когато ръката е близо до рамото, което на практика е вашата нова централна линия, когато сте се завъртели, ударът на опнента може да дойде само от едната страна на вашата задна ръка. Това ни помага да се справим с него по лесно.

Втората форма има три твърде различни варианти на Бонг Сау. Единият е направо да отбием ръката на опонента настрани. Следващата е, ако вашето Бонг Сау вече е в контакт с ръката на опонента и той ви натиска – примерно, неговата лява ръка натиска вашето дясно Бонг Сау. В този случай може да преминете от Бонг Сау в Лан Сау. Лан Сау се изпълнява с китка по- високо от лакъта при версията на Вонг, а не наравно. Това отвежда силата на опонента надолу.

Двойното Бонг Сау във втора форма на практика не се използва по два начина. Също така и китките при версията на Майстор Вонг не са заедно. Това движение ви учи как да използвате Бонг Сау заедно с придвижване вместо да отстъпвате пред силата. Например, ако някой опитва да мушне ръка покрай вас, стоейки пред вас /прегръщане отпред/, можете да приложите защита със завъртане, поставяйки лявата си ръка в Тан Сау позиция, а дясната в ниско Бонг Сау. Едновременно с това натиснете опонента така, че да го извадите от равновесие. Ръцете на опонента имат малко време да ви отблъснат, защото сте направили допълнително завъртане около него /кръгова защита/. Така също, ако вашата ръка е сграбчена, може да натиснете напред и да минете стъпка встрани така, че Бонг Сау да поеме силата на опонента. Част от втора форма допуска, че вие вече сте в контакт.

Във втора форма Майстор Вонг започва с ниско ляво Ган Сау, последвано от ниско дясно Ган Сау. Цуй Шун Тинг прави 6 плъзгащи надолу ръце /също като при Уанг Киу/ в първата форма, последвани от 6 удара.

Преграждащата ръка /Лан Сау/ във втора форма не би трябвало да се прави високо /ниво на раменете/, защото тогава няма практически смисъл. Лан Сау трябва да се изпълнява на нивото на слънчевия сплит. Приложението на това движение е в случай, че вашата дясна ръка е била хваната и е пуснат ляв удар. Тогава вашата лява преграждаща ръка спира този удар преди той да е отишъл твърде напред. Има многообразие преграждащи движения от подобен вид. Ако Лан Сау е твърде високо, то не е ефективно при спирането на какъвто и да е удар.

Биу Джи

Техниката с лакът от трета форма може да се използва за избягване на захват на китката.
Първа и втора форма дават това, което може да се направи в обикновени случаи. Втора форма показва как да се съставят думи и изречения с вашия речник от първа форма. Трета форма обаче е различна като концепция. Тя ви учи как да се справяте с необикновени ситуации /Агустин Фонг ги нарича спешни ситуации, което тук намира своя смисъл/. Например, ако имате много опоненти или, ако сте притиснат към стена или сте на земята, или пък опонента е кръстосал ръцете ви. Вонг веднъж беше казал на някой, че трета форма подготвя за водене на битка в тълпа. Уанг Киу – че това не било вярно, защото всяка форма може да се ползва в тълпа. Истинският смисъл на коментара на Майстор Вонг, обаче, беше за необичайните ситуации.

Първа и втора форма както и лепкавите ръце ви учат никога да не кръстосвате ръцете. Техниките в трета форма ви учат винаги да кръстосвате ръцете. За начинаещ това може да звучи много нелогично и объркващо. Но смисълът на кръстосването е да се анализира този тип ситуации.

Ако сте до стената и вашият лакът е натиснат, можете да използвате отклоняване /?/ на силата от него. Но ако лакътят ви е натиснат и е във висока позиция /над главата, да речем/ , вие трябва да отклоните линията на силата настрани /в посока, накъдето бута опонента/. Например, ако опонентът ви е принудил да поставите вашия десен лакът над главата ви и вие сте до стена, можете да отклоните неговата лява ръка встрани от вашия лакът чрез плъзгане на вашата лява ръка изотвън, спрямо вашия лакът, в посока ляво, защото това е посоката накъдето е насочена силата.

Ако държите двете ръце пред вас и опонентът ги сграбчи изотдолу, можете да отведете ръце близо до тялото и да използвате натискането с лакът надолу и напред от третата форма, за да се освободите. Лостът създаден от това движение е такъв, че е много трудно за опонента да задържи. Това е подходящо за дребен човек сграбчен от по-едър. Случай, в който дребен човек сграбчва едър е много рядък. Също така, когато ръката е отворена, може да се сложи близо до тялото. По този начин може да добавим и завъртане, което добавя допълнителна сила към лоста, за да се освободим от хватката.

Кръговидната стъпка в трета форма може да се използва по два начина: първо, ако опонентът ви настъпва, го помитате на пода с кръгов дъговиден ритник; и второ, ако идва ритник, отклонявате ритника встрани с вашата стъпка. Използвайте крака срещу крака и ръце срещу ръце. Не използвайте ръце срещу крака, защото е добре да ги запазите за нанасяне на удари горе.

Вонг изпълнява кръстосване долу и горе и в трета форма. Във варианта на Майстор Уанг Киу това не се прави.

Сгъването надолу от трета форма е предназначено да се използва, ако сте затиснати на земята или към стена. От тази позиция се измъквате като използвате първо ръцете си, а не главата. Вариантите използвани от различните практикуващи всъщност са без значение. Това, което е важно е идеята и концепцията зад това, което правите. В случай, когато сте притиснати към стената и човекът държи счупена бутилка, пак е за предпочитане да се измъкнете първо с помощта на ръцете, отколкото с главата.

Майстор Вонг и Майстор Уанг Киу изпълняват въртеливо движение на ръката следвано от Фук Сау, противно на някои варианти, които са с отклоняване с обратната страна на китката чрез натискаща ръка /плоско Фук Сау/. Това движение се използва за измъкване от неизгодна позиция.

Едно от приложенията на Ман Сау е да се защитавате срещу опонент отстрани. Атаката може да бъде с удар или просто да сте натиснат отрани.

Срещу „кука“ Вонг ползва Бил Сау техниката, комбинирана с прав удар или длан. Неговото Бил Сау хваща „куката“ близо до лакъта и направо я отхвърля обратно. В същото време бивате тежко ударен с другата ръка. Ако не изпълните коректно техниката, ударът завършва в главата ви. Майстор Цуй Шун Тинг използва Тан Сау техника, а понякога и У Сау срещу различни части на атакуващата ръка, за да се справи със силата.

Въпроси и отговори

Майстор Вонг, можете ли да коментирате някои от битките, които сте спечелили?
Когато победим в битка, ние не винаги искаме само да победим. Ние се опитваме да победим по един по-добър и по-икономичен начин. Винаги най-добре е, ако се проведе едно единствено действие. Опитайте се да не използвате две действия. Когато ритаме, Уин Чун не препоръчва да вдигаме коляното и след това да ритаме, защото това е движение от две части. Също така и линията на силата е грешна, поради това, че вашият крак няма да има опората на земята. Така ритникът ще се пренесе във вашето тяло като го разбалансира. Ето защо ритникът на Ип Ман във втората форма изглежда малко смешен в началото. Ние искаме да се движим в права линия от земята към целта, а не първо да вдигаме коляното.

Бихте ли коментирали бокса?
В бокса стилът се промени през годините като крушетата станаха все по- вертикални. Освен това хората се опитват да подскачат наоколо, но модерен боксьор като Тайсън се движи директно напред с идея да срази своя опонент по научен начин. В Уин Чун човек не прави отклони както в бокса. Когато двама начинаещи се бият няма значение как го правят, но срещу професионалист е различно. Дори и по-дребен човек е препоръчително да запази тялото си вертикално и леко наклонено назад, отколкото да се накланя и усуква. Това е така, защото ръката се движи по-бързо от тялото. Боксът е игра, защото има правила как може да се удря и как не. Ако атакувате някого и той накланя глава, то във Уин Чун все още можете да го ударите дори и без да връщате ръката обратно.

Каква е идеята на верижните удари в Уин Чун?
В Уин Чун, ако ударите някого с два последователни удара в главата той ще бъде нокаутиран. Първият удар кара мозъка да се допре към черепа. Ако в това време дойде бърз втори удар, човекът изпада в нокаут. Ако забавите ръката при втория удар тогава мозъкът се възстановява /има повече време за това/, но ако не му оставите това време резултатът е нокаут.

Как бихте действали срещу човек, който рита добре?
Срещу силно ритащ човек има два начина да се биеш. Ако сте опитни просто влизайте фронтално и удряйте. Но ако не сте, тогава се отдръпнете. Всеки път когато опонентът пропусне ще губи по малко самоувереност. След известно време ще имате повече шансове.

Каква е идеята на дървенoто чучело?
Идеята за трениране с чучелото е, че не прави грешки. Когато ги има как можем да ги поправим по най-икономичния начин? Как да сведем до минимум грешката, която сме допуснали?

Какво мога да направя срещу lowkick?
За атаки с low kick Вонг използва стъпалото. За атаки с коляно казваше „ако ритате право напред коляното няма да ви достигне“. Срещу Тай бокс страничен удар Вонг също рита по-скоро право напред, отколкото да използва блъскащата сила на Бонг. По този начин кара ритащия да отстъпи назад.

Какъв е смисъла на движението Джип Сау в Чъм Кю?
Едно от приложенията е следното: Ако някой ви сграбчи за дрехата може да използвате Джат Сау от първата форма, комбинирано с вдигаща се нагоре длан, за да повредите ръката на опонента. Това е по-кратко от джудо метода за сграбчване и извиване на ръката.

Защо ръцете се движат нагоре-надолу в четвърта секция от дървения манекен?
В четвърта секция на дървения манекен Вонг каза, че има не движение на дланта нагоре и надолу, а бутащо движение напред.

За какво се използва кръговата стъпка в трета форма?
Кръговата стъпка в трета форма се използва за:
“ Помитане на крака
“ Спиране на крака
“ Кръгови стъпки за преследване на опонент, който е много подвижен и се стреми да се измъкне ту от едната , ту от другата страна, като едновременно се опитва да вкарва помитащи удари „кука“ в главата ви

Кое е по-добро тоягата или копието?
Вонг казва, че дългата тояга е оръжието в Уин Чун, а не копието. Каза също, че дългата тоягата може да противодейства лесно на леките оръжия.

Какви грешки сте виждали да допускат други Уин Чун сифу?
Някои правят твърде много движения когато се защитават.

Беше ли Ип Ман добър?
Вонг казва, че ако не е бил добър никога е нямало да тренира при него. Той казва: Ип Ман беше много добър.

Ип Ман учеше ли ви на всички принципи или вие сами достигнахте до тях?
Ип Ман ни преподаде много от принципите, но и ние достигнахме до някои с течение на практиката и дългите дискусии. Уин Чун ви учи как да мислите. Хората откриват, че принципите на Уин Чун могат да се прилагат и в живота.

Можете ли да коментирате ефекта на удара?
Вонг казва, че когато ударите в главата мозъкът се удря в черепа и когато дойде втори удар, ефектът е нокаут, защото няма възможност за омекотяване. Затова в Уин Чун има бърза серия от удари вместо подходът на идване и отдръпване.

Какъв тип изкуство е Уин Чун?
Вонг казва, че Уин Чун е атакуващо изкуство. Идеята е да се удря право напред и да няма никакви движения по дъга.

Какъв е съвета ви за лепкащите ръце и истинския Уин Чун?
Не се занимавайте с ръцете. Опитвайте да удряте опонента всеки път.

Знаем, че сте обучавали Брус Лии. Бихте ли коментирали това?
Брус Лии беше добър. Не всичко се дължи на учителя.

Как в Уин Чун се подхожда към атаките с нож?
Вонг казва, че е заставал срещу много опоненти въоръжени с нож. И все пак по въпроса за битка срещу нож, Вонг казва, че Уин Чун не ви праща някъде, за да бъдете убит. Дори и да можете да се защитите срещу 80% от атаките с нож това означава, че ще бъдете убит. Понякога се използва ритник в ръката.

Как отвеждаме Фук Сау към центъра в Чъм Кю формата?
Във втората форма, когато сте разсекли настрани и вкарвате Фук Сау към центъра, пръв се придвижва лакътът, защото това е по-късата дистанция. Това на практика удря ръката и тогава отива право напред към главата.

Можете ли да коментирате някои от Уин Чун техниките?
Майстор Цуй каза, че техниките не са толкова важни колкото е структурата. По-важна е точната степен на прилепване при Фук Сау. И двамата майстори считат, че плоското Фук Сау е много лошо и се ползва само, защото хората не могат да правят правилно другото Фук Сау. Плоското е лошо, защото не може да се удари достатъчно бързо от такава позиция.

Използва ли се често Фак Сау или удар във врата?
Майстор Вонг никога не преподава удари във врата, защото веднъж закачил само с пръст врата на някакъв човек и той почти умрял. Моментално побелял като платно.

Как се изпълнява Тан Сау?
Тан Сау структурата се изпълнява като едно цяло, за да има сила. Ръката никога не се огъва от лакътя.

Как бихте реагирали при сграбчване?
Ако държите ръцете далече пред вас и някой ги сграбчи, то можете да използвате движението на лакътя от третата форма, за да се освободите.

Как може да се освободим от ключ на ръката отзад?
За избягване на ключ отзад, изправете ръката като изберете най-добрата линия на силата. Ръката се върти и движи в посока нагоре. После стъпете навътре и извадете опонента от равновесие.

Бихте ли обяснили какво е Уин Чун?
По въпросът какво е Уин Чун Майстор Вонг казва, че това е да разберете, когато правите грешка как да направите тази грешка възможно най-малка. Научавате се бързо да възвръщате загубеното. Като извод той казва, че Уин Чун е да бъдеш икономичен в своите действия и в прилагане на сила.

Колко време тренирахте, за да научите Уин Чун?
Вонг казва, че тренирал 6 пъти в седмицата по 6 часа. Брус Лии е тренирал година и половина, след което заминал за САЩ.

Какъв е литературния превод на Уин Чун?
Уин Чун означава „Пролетна Песен“.

Защо има разлики в Уин Чун терминологията?
Не всички термини са дадени от Ип Ман. Част от терминологията, като Динг Сау например, е въведена, защото нямаше термин за някои от тези неща.

Използва ли все още Уин Чун хонгконгската полиция?
Всъщност хонгконгската полиция не желае вече толкова много да използва Уин Чун, защото е твърде агресивно изкуство. Те предпочитат просто да помагат и защитават хората, а не да ги атакуват.

Преподавали ли сте на някоя жена, която е наистина добра?
Вонг на практика не е обучавал жени, с изключение на азиатската шампионка, която била много агресивна жена. Сега тя е омъжена и вече не тренира.

Можем ли да видим малко лепкави ръце между двамата майстори?
Вонг казва, че няма да успеете да видите много, защото това е като при два отбора, които са добри и играят един срещу друг. Те са така равностойни, че изглеждат отегчителни. Подобно нещо има, когато гледате среща между двама равностойни джудоки.

Бихте ли коментирали концепцията за правата линия?
Вонг казва, че когато ритнете футболна топка отстрани тя се завърта и няма да лети направо, но когато я ритнете точно в средата, тя лети право напред и и се предава повече сила. Затова ние също удряме в средата.

Има ли някакво приложение теорията за триъгълника?
Вонг казва, че теорията за триъгълника е много важна за Уин Чун, защото това е много стабилна структура. Използва се не само в теорията за нашата стойка /като пирамида или Айфеловата кула/, а също и за ъгъла на нашите ръце.

За какво се ползва Ган Сау и Хюн Сау?
Ган Сау служи за възстановяване от грешка при Бонг Сау. Хюн Сау служи за възстановяване от грешка при Ган Сау. Грешка е когато прилагате техника, която ви оставя отворен, или изложен и уязвим отстрани.

Ползвахте ли много упражнения при вашето обучение?
В Хонг Конг ние не използваме много упражнения. Изучаваме лепкави ръце и изграждаме всичко чрез тях.

========================================

За автора
Рей Ван Раамсдонк започва да изучава бойни изкуства като студент по математика в Университета Албърта в Едмъндтън през 1967г. под ръководството на Олаф Симон – 7-и дан Карате. През 1969 се премества в Торонто и се записва в клуба по Хунг стил в Чайнатоун, воден от майсторите Джим Лори и Джек Чин. През 1975 се премества във Ванкувър и започва да изучава Янг стил Тай Чи при майстор Реймънд Чунг. През 1976 среща Патрик Чоу, частен ученик на Ип Ман. След година-две Чоу се завръща в Хонг Конг. След няколко години се премества във Виктория, все още тренирайки Тай Чи и практикувайки това, което е научил от Уин Чун. През 1981 се запознава с ученик на Уанг Киу на име Д-р Г.К. Кой. В края на 1989 Рей издава Уин Чун вестник, наречен Wing Chun Viewpoint. През годините е срещал много Уин Чун личности от различни линии. Някои от тези хора са Вонг Шунг Люн , Цуй Шун Тин, Чунг Куок Чоу, Еди Чонг, Кенет Чунг, Емин Бозтепе и ученици на други хора от линията на Вонг Шунг Люн , Мой Ят, Уилиам Чунг и т.н. През 1992 заминава за Сан Франциско, за да взима частни уроци от Кенет Чунг и оттогава го е срещал многократно.

vtbgДискусия с Цуй Шун Тинг и Вонг Шун Люн